Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Условия за ползване

Този уеб-базиран продукт се управлява от Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско) със седалище на адрес: ул. Тодорин връх 24А, 2770 Банско, България.

Този уеб-базиран продукт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Трансгранична Програма ИНТЕРРЕГ – ИПА "България – Северна Македония" 2014-2020 в рамките на проект „Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност“ с реф. № CB006.1.21.183.

Използвайки този уеб базиран продукт, вие изразявате своето разбиране и съгласие с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля, не използвайте този уеб-базиран продукт. Агенцията за икономическо развитие Банско (АИР Банско) може по всяко време да прави промени, подобрения и / или промени в тези условия за ползване, информацията, имената, изображенията, снимките, лога и иконите, описани в този уеб-базиран продукт, или продуктите и услугите, посочени в него, със или без предизвестие. Продължавайки да използвате този уеб базиран продукт след публикуване на каквито и да било промени в тези условия за използване означава, че ги приемате.

Този уеб-базиран продукт съдържа собствена информация (общо „Интелектуална собственост“), включително текст, снимки и графики за безплатно използване. Можете да публикувате, предавате, показвате съдържанието на този уеб-базиран продукт без предварително писмено разрешение на АИР Банско, но при условие че източникът е упоменат. Вие не придобивате права на собственост, като изтегляте каквото и да е съдържание от този уеб-базиран продукт.

Този уеб-базиран продукт може да включва публикации с технически неточности или типографски грешки, които могат да бъдат коригирани, когато бъдат открити, по наша собствена преценка. Освен това периодично се правят промени към съдържащата се тук информация. Тези корекции и промени могат да бъдат включени в този уеб-базиран продукт по всяко време по наша собствена преценка.

Този уеб-базиран продукт може да съдържа връзки към други уебсайтове, ресурси и рекламодатели. АИР Банско не носи отговорност за наличието на тези външни уебсайтове, нито отговаря за съдържанието, рекламата, продуктите или други материали, предоставени на или чрез такива уебсайтове. При никакви обстоятелства АИР Банско не носи пряка или косвена отговорност за всяка загуба или вреда, причинена или предполагаема, че е била причинена на потребител във връзка с такива уебсайтове. С настоящото предоставяте на АИР Банско световно, безвъзмездно, безсрочно, неотменимо, неизключително право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява, изпълнява и показва всяко съобщение, което публикувате на този уеб-базиран продукт и / или всеки имейл, изпратен от вас до АИР Банско (изцяло или частично) и / или за включване под каквато и да е форма, медия или технология, известна или по-късно разработена.

Докато използвате този уеб-базиран продукт, нямате право да:

а. публикувате или предавате каквато и да е незаконна, измамна, клеветническа, нецензурна, порнографска, нечестна, заплашителна, злоупотреба, омраза, обида, позорна или нежелателна по друг начин информация, включително, без ограничение, всякакво поведение, което представлява или насърчава поведение, което би представлявало престъпление и/или нарушавате всяко приложимо законодателство или наредба;

б. публикувате или предавате софтуер или материал, който съдържа вид "вирус", "троянски кон", "червей", "бомба за данни", "логическа бомба" или друг подобен компонент;

в. да повлияете, ограничите или попречите на друго лице да използва уеб-базиран продукт.

АИР Банско забранява използването на логото АИР Банско като „гореща“ връзка към този уеб-базиран продукт, освен ако установяването на такава връзка не бъде одобрено писмено от АИР Банско. Можете да установите хипер-текстова връзка към този уеб-базиран продукт от вашия уебсайт, при условие че:

връзката е само текстова, ясно обозначена като "Туристически гид Банско - Гевгелия";

връзката трябва да е към „http://www.bansko-gevgelija.eu/“;

външният вид, позицията и други аспекти на връзката са такива, че да увредят репутацията, свързана с името и услугите на АИР Банско;

появата, позицията и други аспекти на връзката не създават фалшив външен вид, с който вие или което и да е друго лице е свързано или спонсорирано от АИР Банско;

връзката, когато се активира от потребител, показва този уеб-базиран продукт на цял екран, а не в рамките на „кадър“; и

АИР Банско си запазва правото да оттегли съгласието си за връзката по всяко време по свое усмотрение.

Никой не носи отговорност за последствията направени на база използване на информацията от настоящия уеб-базиран продукт.

Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и АИР Банко и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейската комисия.