Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проучване на природното и културно наследство на трансграничния регион на Общините Гевгелия, Република Македония и Банско, Република България 

Приключи проучването на  природното и културно наследство на трансграничния регион Банско – Гевгелия от подизпълнителя по дейността Сдружение „Фиделити“.

Целта на проучването е:

  • подпомагане на партньорите по проекта да получат директна информация от целевите групи за слабите и силните страни в туристическия сектор
  • увеличаване познанията в обществото за културното и природното наследство в трансграничния регион Гевгелия – Банско
  • подбор на важна и полезна информация, необходима за изработване на мобилни приложения, уеб сайт и социални мрежи
  • опознаване богатото разнообразие от природно и културно наследство в региона Гевгелия – Банско, давайки реалистична оценка на туристическия потенциал и възможните начини за подобряването му
  • подбор на ценна информация от местни хора, туристи, представители на бизнеса и други за развитието, опазването и устойчивото използване на това наследство с цел повишаване на туристическия потенциал

Надяваме се заедно сме допринесли за правилното опазване, укрепване, както и за доброто развитие на природното и културно наследство на трансграничния регион Банско – Гевгелия!

Благодарим Ви!

“This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”