Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проектни резултати

Проекти поврзани со природното и културното наследство

Реализација на неискористениот туристички потенцијал

Создавање и развивање на нов вид туристичка услуга преку мобилна апликација

Подобрување на инфраструктурата на туристичкиот објект „Динќут“

Настани, популизирање на духовното културно наследство и традиции

Кампањи за информирање на јавноста

Изградба на туристички објект „Динќут“ – место за спорт, релаксација и забава во град Гевгелија, општина Гевгелија

Извештај од проучувањето и анализа на природното и културното наследство во пограниниот регион Гевгелија – Банско

Бесплатна мобилна апликација за природното и културното наследство во пограничниот регион Гевгелија – Банско

Реализирани настани – две пресконференции и две работни средби

Публикации и информациони материјали (62), брошури (200), флаери (100), Информациони табли (2), Вебсајт (1), Фејсбук страница (1), Фотоалбум (50)