Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проектни активности

АКТИВНОСТ 1: Организирање и спроведување на еднодневна прес-конференција за отпочнување на проектот

АКТИВНОСТ 2: Изградба на Туристички објект Динќут – место за спорт, релаксација и забава

АКТИВНОСТ 3: Надзор за изградба за време на изградбените дејности

АКТИВНОСТ 4: Изработка и поддршка на веб сајт на проектот и профил на проектот на фејсбук

АКТИВНОСТ 5: Проучување и анализа на природното и културното наследство во пограничниот регион Бугарија – Македонија

АКТИВНОСТ 6: Изработка и поддршка на бесплатна мобилна апликација за природното и културното наследство во прекуграничниот регион Гевгелија – Банско

АКТИВНОСТ 7: Создавање на фото албум за природното и културното наследство во прекуграничниот регион Гевгелија – Банско

АКТИВНОСТ 8: Активности за информации и публицитет

АКТИВНОСТ 9: Организирање и спроведување на еднодневна финална прес-конференција за крај на проектот во Гевгелија, Македонија