Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Какво да видим и правим в Банско?

Добре дошли в Банско – целогодишен курорт и символ на българщината! Община Банско е магически микс от история, традиции, култура. Със старинна архитектура, героична история, автентичен фолклор, няколко вековна култура, съхранени традиции и обичаи, специфична кухня, невероятен хумор и богата словесност – планинският и възрожденски град ще ви докосне до миналото. Природата може да се нарече „най-голямото богатство“ на общината. За това свидетелства Национален парк “Пирин”, резерватите “Юлен”, “Баюви дупки – Джинджирица” както и защитените зони от мрежата Натура 2000, намиращи се на територията на общината. Тази малка част от рая включва в себе си вековни смърчово-мурови гори, обширни клекови формации, планински остри зъбери, дълбоки циркуси и изумрудени ледникови езера. Заради тази своя уникална природа НП “Пирин” е признат за обект от световна значимост и със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г. е включен в Конвенцията за защита на световното природно наследство. В границата на общината попада и част от магнетичната планина Западни Родопи. Градовете Банско и Добринище разполагат с действащи ски-зони със седалкови лифтове и ски писти на много високо ниво, подходяща ресторантьорска и хотелска база. Модерен кабинков лифт свързва град Банско с високата част на Пирин планина, където се намира и ски – зоната, която обезпечава отлични условия за професионален и любителски ски спорт. Останалите родопски и пирински села в общината предлагат множество възможности за селски туризъм. От тук са родом народните будители Паисий Хилендарски и Неофит Рилски, поетът Никола Вапцаров и много други значими личности. Множество археологически обекти от епохите на Праисторията, Античността и Средновековието свидетелстват за заселването на общината от най – ранни времена. Община Банско е известна и с богатото нематериално и материално културно наследство, мащабни спортни и културни прояви, минерална и сребърна вода с доказани лечебни свойства. Има гара на железопътната теснолинейка Септември – Добринище и автогара свързваща града с всички точки на България. Община Банско се характеризира с наличие на изключително разнообразна растителност с представители на повече от 6 растителни пояса – алпийски, субалпийски, иглолистен, буков, скални терени, тревен, антропогенен. По начин на трайно ползване, горските територии заемат 76 % от общината. Общо в Пирин се срещат 1100 таксона растения от които 70 вида са ендемични. Видовото разнообразие на бозайниците в парка е около 50 % от бозайната фауна в България; безгръбначните животни е представена с близо 30 % от видовете в България; установените 159 вида птици, представляват 40 % от видовото разнообразие за България.