Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Финална пресконференция по проекта 

Информираме ви, че на 20.05.2019г. (понеделник) в гр. Гевгелия, парк Динкут беше проведена еднодневна заключителна пресконференция за края на проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност" по Interreg-IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" ref. No: CB006.1.21.183, финансиран по приоритетна Ос 2: Туризъм; Сфера на интервенция: 2.2 Подсилване на туристическия потенциал в региона чрез съвместни инциативи за по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и културното наследство.

Присъстваха над 40 участника от двете проектни страни, също така и представители на медиите. Бяха представени основните и специфичните цели, дейностите, както и изпълнените проектни продукти и резултати.

Проекта е инвестиционен и срока на изпълнение е 24 месеца до 06.06.2019г., с одобрено заявление за кандидатстване CB006.1.21.183. Реализира се в партньорство с Община Гевгелия, Република Македония като лидер и Агенция за икономическо развитие Банско - проектен партньор. Общия одобрен бюджет е в размер на 215 312.40 €, от тях 183 015.53 са от IPA Funds, 6 843.06 са съфинансиране от бюджета на Република България и 25 453.81 са съфинансиране от бюджета на Република Македония. Повече информация на http://bansko-gevgelija.eu/

 “This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”