Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Дейности и резултати по проекта

Уважаеми приятели! Проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност" е към своя край.

Изпълнението на проекта включваше следните дейности: Организиране и провеждане на две еднодневни пресконференции; Изграждане на туристически обект „Динкут“ – място за спорт, отдих и забавления в град Гевгелия, Република Македония; Строителен надзор по време на строителните дейности. Разработване и поддръжка на проектен уеб сайт - http://bansko-gevgelija.eu/ и страница в Фейсбук – Tourist guide in Bansko – Gevgelija region; Проучване и анализ на природното и културно наследство в Общините Гевгелия и Банско; Разработване и поддръжка на безплатно мобилно приложение за природното и културното наследство в Общините Гевгелия и Банско – за Android и iOS (търсете като напишете Bansko – Gevgelija в AppStore и GooglePlay); Създаване на фото албум на природното и културното наследство в Общините Гевгелия и Банско; Дейности по информация и публичност. Проекта е финансиран по Interreg-IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" с ref. No: CB006.1.21.183. Проекта е инвестиционен и срока на изпълнение е 24 месеца до 06.06.2019г.

Реализира се в партньорство с Община Гевгелия, Република Македония като лидер и Агенция за икономическо развитие Банско - проектен партньор. Общия одобрен бюджет е в размер на 215 312.40 €, от тях 183 015.53 са от IPA Funds, 6 843.06 са съфинансиране от бюджета на Република България и 25 453.81 са съфинансиране от бюджета на Република Македония. Повече информация на http://bansko-gevgelija.eu/

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”